Tuesday, January 2, 2018

Tika Pragaky - Be Ngelah pengganti (Chord + Ukulele Cover)                     G                   
Yen beli jani suba ngelah ne lenan
                      Em
Muh suba kalahin dewek tiang
                      G
Yen beli jani suba merasa terkenal
                       Em
Muh suba kalahin dewek tiang

                               C    
Nanging ingetang mani yen suba tiang sing ada
                       D
Da ja pesan beli meselselan


Reff:
                           G
Tiang mula sing jegeg- jegeg sajan
                          Em
Tiang mula sing manis- manis gati
                            C
Nanging keneh tiang mula tulus ken beli
                       D
Da ja beli ngeraguang keneh tiang

                           G
Tiang sing kal takut kehilangan beli
                   Em  
Muani cara beli sing ngae sakit hati
                     C
Liu anake ngantre kal dadi tunangan tiang
                         D
Muh suba beli megedi

   D                                        G
Tiang dini be ngelah pengganti
                                              C
Tiang dini be ngelah pengganti

                   G
Tiang sing begitu ngelarang beli kal ngudiang
                 Em
Sing begitu tiang kal ngerambang
                  G
Nyak beli puntag pantig kal ngalih ane lenan
                Em
Sing begitu tiang kal ngerambang

                               C    
Nanging ingetang mani yen suba tiang sing ada
                       D
Da ja pesan beli meselselan


Reff:
                           G
Tiang mula sing jegeg- jegeg sajan
                          Em
Tiang mula sing manis- manis gati
                            C
Nanging keneh tiang mula tulus ken beli
                       D
Da ja beli ngeraguang keneh tiang

                           G
Tiang sing kal takut kehilangan beli
                   Em  
Muani cara beli sing ngae sakit hati
                     C
Liu anake ngantre kal dadi tunangan tiang
                         D
Muh suba beli megedi

   D                                        G
Tiang dini be ngelah pengganti
                                              C
Tiang dini be ngelah pengganti
                                              G
Tiang dini be ngelah penggantiReff:
                           G
Tiang mula sing jegeg- jegeg sajan
                          Em
Tiang mula sing manis- manis gati
                            C
Nanging keneh tiang mula tulus ken beli
                       D
Da ja beli ngeraguang keneh tiang

                           G
Tiang sing kal takut kehilangan beli
                   Em  
Muani cara beli sing ngae sakit hati
                     C
Liu anake ngantre kal dadi tunangan tiang
                         D
Muh suba beli megedi

                                              G
Tiang dini be ngelah pengganti


0 comments:

Post a Comment